Informacja o prowadzonej inwestycji w ciągu linii kolejowej nr 97 i 117

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  informują, iż rozpoczynają się prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych dla zadania: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha  Beskidzka oraz drugie zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: zadania   Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97  Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna.

W związku z czym główny inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje już teraz o możliwych utrudnieniach podczas wykonywania prac. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gmina Kalwaria Zebrzydowska proszą o wyrozumiałość i cierpliwość lokalnej społeczności, z góry przepraszamy za uciążliwości, które się pojawią.

Główny inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informują, iż planowany termin realizacji w/w prac to 03.2018r - 09.2019r., szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 240 mln. zł.

Prace remontowe prowadzone będą w ciągu linii kolejowej nr 97 i 117 w miejscowościach: Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice, Leńcze, Podolany, Przytkowice.

12 lutego br. Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty spotkał się z Sebastianem Trepą Dyrektorem ds. Realizacji Projektu Budowlanego PNUIK Kraków Sp. z o.o., rozmawiano o planowanych inwestycjach kolejowych na terenie gminy.

Wykonawca zadania ma nadzieję, iż prace przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu korzystania z infrastruktury kolejowej, niemniej jednak podczas wykonywania prac prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość lokalnej społeczności.

 

NAZWA ZADANIA:

Opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych dla: ZADANIA NR 1 pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka, Opracowanie dokumentacji projektowej dla: ZADANIA NR 2 pn. Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna.

ZAKRES PRAC:

Podczas przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną prace:

- kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z wzmocnieniem podtorza,

- wymiana/remont nawierzchni na przejazdach drogowo - kolejowych wraz z dojazdami do przejazdów w ciągu przedmiotowej linii,

- wymiana sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi,

- remont obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty) w tym montaż dźwigów osobowych na kładce w m. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona,

- przebudowa peronów w ciągu linii 97, z dostosowaniem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- prace okołotorowe polegające na odtworzeniu, oczyszczeniu rowów przytorowych itp.


TERMIN WYKONANIA PRAC:

Planowany termin realizacji prac to 03.2018r - 09.2019r.


WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.


INWESTOR:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74


SZACOWANA WARTOŚĆ KONTRAKTU

ok. 240 000 000 PLN brutto.