Dofinansowanie z UE dla przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW na lata 2014-2020 wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są  przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.

 

Głównymi celami LSR są:

  • Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

 

W RAMACH LSR  ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej

wartość dofinansowania.- max. wysokość wsparcia - 90 tyś. zł., w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tys. zł.

Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej, operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego lub należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), okres trwałości projektu - 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Rozwijanie działalności gospodarczej

ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność; operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Wsparcie dla JST

minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Granty

dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł, maksymalna -  50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%.

 

W 2018 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są  nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie  operacji w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

 

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem

i zapraszamy do współpracy

tel./fax (33) 843 62 18   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.