Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania

Ks. dziekanowi Wiesławowi Cygan, Ojcu Melchiorowi, Wicestaroście Wadowickiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom oraz Przewodniczącemu Zarządu Osiedla nr 1, pracownikom Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dyrektorom i nauczycielom szkół gminnych, Dyrektorom i pracownikom jednostek samorządowych, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicielom Stowarzyszeń, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, osobom prywatnym,

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej mojej mamy  Ś.P. Zofii Ormanty

 

Augustyn Ormanty

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej