Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 24 lutego 2018 roku w Domu Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Andrzej Górecki, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Krawczyński, Radni Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, Tadeusz Stela, Marcin Zadora, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej Mariola Kachnic, mł bryg. Krzysztof Cieciak, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, druhowie z OSP Kalwaria Zebrzydowska.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2017. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2018.