Nowe pomieszczenia szkolne w Leńczach

W Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach wyniku wykonanych prac remontowych powstała nowa świetlica, zadbano o nowe zaplecze kuchenne, sanitarne a także o nowe pomieszczenie dla higienistki szkolnej. Wartość prac wyniosła 124.911,49 zł.

W dniu 2 marca dokonano odbioru prac związanych z przebudowa części budynku szkoły w Leńczach w zakresie świetlicy i zaplecza. Wykonawcą robót był  Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy.

W wyniku wykonanych prac w szkole powstała nowa świetlica, zaplecze kuchenne i sanitarne, nowe pomieszczenie dla higienistki szkolnej. Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy i aneksu do umowy na roboty dodatkowe wynosi brutto 124.911,49  zł.

W odbiorze prac uczestniczyli Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Sołtys Jolanta Krzeszowska-Mirocha, Dyrektor Szkoły Pani Stanisława Czarniak,  inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także wykonawca.