Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [15.03.2018]

 

Kalwaria Zeb. 08.03.2018 r.

BR.0012.2.2018.D

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • wykonania uchwał Rady Miejskiej,
  • skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta,
  • Klubów Sportowych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2017 z budżetu gminy.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  • wykonania uchwał Rady Miejskiej,
  • skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta,
  • Klubów Sportowych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2017 z budżetu gminy.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda