Spotkanie w Chrzanowie "Kierunek Kariera - oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących"

19 marca b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w godzinach 10-12.30 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dedykowane pracującym osobom dorosłym, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego i są zainteresowane podniesieniem (zmianą) nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Informacja o szczegółach spotkania dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-chrzanowie-kierunek-kariera-oferta-wsparcia-szkoleniowego-dla-osob-pracujacych