Dzień sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta w poniedziałek 13 marca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zaprosił do Urzędu Miasta sołtysów z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Burmistrz Miasta podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej, życząc im wszelkiej pomyślności i szczęścia w dniu ich święta.

Spotkanie było też okazją do poruszenia istotnych problemów sołectw, wymiany refleksji oraz omówienia dalszych planów. Wszystkim naszym sołtysom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. Co roku święto sołtysów staje się bardziej popularne na wsiach.

W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie. W naszej Gminie na 15 sołectw, mamy   7 Panów sołtysów i  8 Pań.

 

 

11 marca Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński wspólnie z  Pawłem Odrobiną, prezesem Koła Powiatowego Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zorganizowali spotkanie z Sołtysami Powiatu Wadowickiego, w naszym powiecie jest ich 87.

Są to ludzie wyjątkowi i cieszący się dużym szacunkiem. Ich praca społeczna jest nieoceniona i często niedoceniona. To właśnie oni są najbliżej ludzi i ich spraw. Każdą wolną chwilę dzielą ze swoimi mieszkańcami - mówi Starosta