MIR pomaga w wypełnianiu wniosków o dopłaty

Jak co roku w okresie od 15 marca do 15 maja pracownicy i delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej będą pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe. Poniżej zamieszczamy informację, gdzie będzie można skorzystać z takiej pomocy.

Rolników zainteresowanych skorzystaniem z pomocy uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania wniosku.

http://www.mir.krakow.pl/artykuly/MIR-pomaga-w-wypełnianiu-wniosków-o-dopłaty,11238.html