Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji [05.04.2018]

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.03.2018 r.

BR.0012.2.2018.C

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 5 kwietnia 2018r. (czwartek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach.
  3. Funkcjonowanie świetlic szkolnych.
  4. Wnioski do budżetu na rok 2018 dotyczące bieżących remontów w szkołach.
  5. Współpraca pomiędzy Dyrektorami Szkół, a Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Samorządowych w zakresie wykorzystania środków finansowych.
  6. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” przy ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodnicząca Komisji
Ewa Pacut