Rekonesans drogowy

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty zwizytował przebudowę  drogi gminnej w miejscowościach Leńcze i Podolany, a także dokonał  wraz z sołtysami rozpoznania terenowego stanu dróg gminnych po sezonie zimowym w miejscowościach Barwałd Średni i Stanisław Dolny.

W przeglądzie stanu dróg gminnych po sezonie zimowym towarzyszyli Burmistrzowi:  Paweł Odrobina – sołtys Barwałdu Średniego, Ewa Pacut – sołtys Stanisław Dolny Dolany - Dolany, Grażyna Opyrchał – Stanisław Dolny – Kępki, a także pracownicy Referatu drogownictwa Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Trwa obecnie przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Leńcze i Podolany całkowity koszt zadania 1.664.294,83 zł, przypomnijmy zadanie to otrzymało dotację  w kwocie  1.020.195,00 (63,63%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.