Spotkanie Rady Lokalnych Przedsiębiorców MARR

6 kwietnia z inicjatywy Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego  odbyło się spotkanie  Rady Lokalnych Przedsiębiorców z przedstawicielami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wiceprezes dr Stanisław Bisztyga przedstawił działania MARR S.A. jako instytucji wspierającej otoczenie biznesu, która realizuje zadania na kilku płaszczyznach – komercyjnej zarządzając Parkami Biznesu oraz misyjnej poprzez realizację projektów wspierających przedsiębiorczość. Zaznaczył, że Agencja tworzy sieć transferów pomiędzy nauką a biznesem oraz promuje nowe technologie.

Stanisław Bisztyga podkreślił, że działania i projekty realizowane w MARR S.A. wpisują się w strategię Województwa Małopolskiego służące wspieraniu przedsiębiorców. Oferta MARRu przeznaczona jest dla biznesu, a także  organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz gmin, omówiono  następujące obszary bezpośredniego wsparcia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla tychże podmiotów:

  • finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne),
  • aktywne wsparcie eksportu dzięki organizacji misji gospodarczych, doradztwu
    w dziedzinie analiz rynków zagranicznych i poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • rozwój zasobów ludzkich firmy poprzez szkolenia i doradztwo – możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi Małopolskie Bony Rozwojowe, a także opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskania bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł (projekt Lider CSR zarządzanie wiekiem),
  • poszukiwanie i wdrażanie innowacji – dzięki nowej inicjatywie FabLab, która ma na celu ułatwianie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami mającymi wpływ na edukację społeczeństwa. FabLab to miejsce tworzone w celu pobudzania kreatywności oraz popularyzacji nauk ścisłych, a w szczególności inżynierii i nowoczesnych technologii.

Dr Stanisław Bisztyga zaznaczył, że działania i projekty realizowane w MARR S.A. umożliwiły już osobom niepracującym założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki projektowi Dobry Czas na Biznes w powiecie myślenickim powstało ponad 160 nowych firm.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, zadeklarował dalszą współprace Gminy i MARR, niebawem zostanie zorganizowane kolejne spotkanie konsultacyjne.