Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi

25 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Starym Kinie przy ulicy Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej zostaną przeprowadzone konsultacje w celu poznania opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 DO POBRANIA
Projekt - WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY (pdf, 297.54KB)
Formularz konsultacji program współpracy.doc(doc, 38.00KB)

[BIP] Zarządzenie nr 534/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie