Stypendia sportowe dla młodzieży

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 r. do 30 maja można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.

Rodzice (opiekunowie prawni), dyrektorzy szkół, kluby sportowe, związki sportowe i inne organizacje sportowe mogą składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika klubu sportowego, który jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów.

Regulamin i wzór wniosku określa Uchwała nr XIV/139/2016 (pdf, 241.71KB)

DO POBRANIA
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (doc)