Uroczyste otwarcie świetlicy szkolnej w Leńczach

W Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy szkolnej. W wyniku wykonanych prac remontowych powstała nowa świetlica, zadbano o nowe zaplecze kuchenne, sanitarne a także o nowe pomieszczenie dla higienistki szkolnej.

Uczniowie uczęszczają już na świetlicę od kilku miesięcy, ale od niedawna zajęcia  odbywają się w specjalnie przygotowanej podczas ostatniego remontu sali lekcyjnej dostosowanej do potrzeb wychowanków.

Dzieci zaprezentowały zaproszonym gościom przygotowane pod opieką mgr Zuzanny Chwały przedstawienie pt. „Leśne opowieści”.

Na uroczystości byli obecni: Dyrekcja ZS Nr 6 w Leńczach, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Pan dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodnicząca  Komisji Spraw Bytowych Oświaty Sportu i Promocji  Pani E. Pacut, inspektorzy z Referatu Inwestycji Pan  S. Kosek i Pani A. Chorąży, Sołtys wsi Leńcze Pani J. Krzeszowska-Mirocha, Prezes OSP w Leńczach Pan B. Kowalski, ksiądz B. Ciołczyk, Przewodniczący Rady Rodziców Pan J. Guzik oraz  przedstawiciele rodziców  uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Wartość prac wyniosła 124.911,49 zł. Wykonawcą robót był  Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy.

 

Zespół Szkół nr 6 w Leńczach