OPAX w ogniu - ćwiczenia miejsko-gminne jednostek OSP

Dnia 16.04.2018 o godz. 17:00 dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzymał informację telefoniczną od pracownika firmy ,,OPAX” w Przytkowicach o zauważeniu zarzewi ognia oraz dużego zadymienia w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w środkowej części obiektu produkcyjnego przylegającego do części biurowej.

Wg. Informacji zgłaszającego w hali przebywało około 20 pracowników a w części biurowej prawdopodobnie 4 pracowników, którzy w większości opuścili budynek – z 2 osobami, które znajdowały się w pomieszczeniu biurowym na piętrze w hali produkcyjnej nie ma kontaktu, prawdopodobnie znajdują się nadal w pomieszczeniu.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia  miejsko-gminne jednostek OSP z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska pod kryptonimem ,,OPAX2018”.

Miejsko gminne ćwiczenia zgrywające organizowane są rokrocznie aby doskonalić umiejętności strażaków z całej gminy a także sprawdzić wybrane elementy powiatowego planu ratowniczego dla powiatu wadowickiego.

Role obserwatorów pełnili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. Bryg. Jacek Kolber  asp. Bogdan Charnas oraz st.kpt Bartłomiej Kowalski, ćwiczenia obserwował także Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. Podsumowano iż założenia zostały osiągnięte.

W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska tj.: 9 jednostek OSP z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska i 54 druhów

Do udziału w ćwiczeniach przewidziano siły i środki następujących jednostek:

OSP Przytkowice - GBARt 2,5/16 (6 osób)

OSP Kalwaria Zebrzydowska - GCBARt 4,4/40 (6 osób)

OSP Zebrzydowice - GBARt 2/24 (6 osób)

OSP Stanisław Dolny - GBA 2,5/16 (6 osób)

OSP Barwałd Górny - GBA 2,5/16 (6 osób)

OSP Zarzyce Wielki - GCBA 2/32 (6 osób)

OSP Leńcze - GBA 2,5/20 (6 osób)

OSP Bugaj - GBA 2,5/16 (6 osób)

OSP Brody - GCBA 2,5/16 (6 osób)