Tworzymy Ekomuzeum!

Kalwaria Zebrzydowska wejdzie do ekomuzeum tworzonego przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec Czterech Żywiołów” w partnerstwie z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi.

Prace nad utworzeniem ekomuzeum trwają od jesieni ubiegłego roku, partnerem projektu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. W skład ekomuzeum wejdą między innymi: CKSiT, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, restauracja „Stary Dom”, Cech Rzemiosł Różnych, Galeria „Ulepianka”, szlak Weissów, zabytkowe kościoły parafialne.

Czym jest ekomuzeum? Ekomuzeum (ekologia +muzeum) to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Podstawowym założeniem ekomuzeów jest interakcja pomiędzy zwiedzającymi a miejscowymi podmiotami, współuczestniczenie w wydarzeniach, smakowanie lokalnych produktów kulinarnych, uczestniczenie w warsztatach (np. kowalstwo, garncarstwo), spacery ścieżkami edukacyjnymi (tematycznymi), zajęcia terenowe (np. bieg na orientację) lub artystyczne (związane z regionem). Dzięki takim aktywnościom osiąga się lepszy efekt edukacyjny i komercyjny, promując to co lokalne, wykonane ręcznie i naturalne. Rozproszenie obiektów sprawia, że zwiedzający poznaje okolice i kulturę danego miejsca. Ekomuzea umożliwiają kupowanie produktów lokalnych, np. specjałów kulinarnych, rękodzieła.

Modelowym przykładem inicjatywy jest Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie położone w jednej z sudeckich wsi w Górach Kaczawskich, gdzie zwiedzający znajdzie kilkanaście punktów m. in. galerie ceramiki szamotowej, pasieki, warsztat bibułkarski i gospodarstwa agroturystyczne. Pobliskim przykładem jest Ekomuzeum Doliny Karpia w Zatorze i okolicznych miejscowościach.

Ekomuzeum Czterech Żywiołów obejmie gminy tworzące LGD Cztery Żywioły, czyli Stryszów, Mucharz, Lanckorona i Kalwaria Zebrzydowska. Wkrótce pojawi się więcej informacji o prezentowanej inicjatywie.

 

Centrum Kultury Sportu i Turystyki

w Kalwarii Zebrzydowskiej