Kolejny projekt "Patriotyzmu Jutra" w Kalwarii!

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej znalazło się na liście 131 beneficjentów (pozycja numer 69.) programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. Nasz projekt „Historia jest kobietą” otrzymał dofinansowanie w kwocie 18 000 złotych!

 

Wkrótce więcej szczegółów o działaniach jakie podejmiemy w roku 100. rocznicy przyznania kobietą w Polsce praw wyborczych. Koordynatorem projektu jest Ewelina Baklarz, opiekunem merytorycznym – Sonia Knapczyk. Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

W ubiegłym roku w ramach tego programu CKSiT zrealizowało projekt „Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia”.

 

Centrum Kultury Sportu i Turystyki

w Kalwarii Zebrzydowskiej