Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 24 kwietnia 2018  roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Jubileusz 50–lecia Pożycia Małżeńskiego świętowali mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W uroczystości udział wzięły 45 par, które związek małżeński zawarły w roku 1966 i 1967.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą prowadził Ksiądz Wiesław Cygan. Po mszy świętej Jubilaci udali się do CKSiT na dalszą część oficjalną i artystyczną.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk wręczyli Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Z okazji Jubileuszu Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty złożył Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej  pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

Czas umilili uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy pod opieką Pani Renaty Biela przygotowali część artystyczną. Ponadto Jubilaci otrzymali drobne upominki.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.