Sprzątanie Świata” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

24 kwietnia 2018 roku dzieci i  młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach wspólnie  z wychowawcami chwycili za worki na śmieci, by uporządkować swoją okolicę.

Akcję „Sprzątanie Świata” poprzedziła  akademia z okazji „Dnia Ziemi”.   Przedstawienie „Jak rozweselić Ziemię”  pokazało nam negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza, wody i roślinności na środowisko i zdrowie człowieka. Uwrażliwiło na konieczność ochrony środowiska i segregacji odpadów.

Po akademii ruszyliśmy w teren. Klasy starsze sprzątały okolicę wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 od granicy z Przytkowicami do Kalwarii,  jak również teren w pobliżu boiska sportowego. Młodsze dzieci z klas od 0 do III porządkowały teren wokół szkoły.

Uczmy się codziennie  dbać o środowisko naturalne!