Gminny Dzień Strażaka

W sobotę 5  maja 2018 r. na terenie Konwentu Ojców Bonifratrów pod wezwaniem Świętego Floriana w Zebrzydowicach strażacy ochotnicy gminy Kalwaria Zebrzydowska świętowali gminny Dzień Strażaka.

 

Udział w Święcie Strażaka wzięli:

- Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty,

- delegacje wszystkich z 9 OSP z gminy Kalwaria Zebrzydowska,

- bryg. mgr Paweł Kwarciak.-Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach,

- mł. asp. Wojciech Łężniak - Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach,

- druh Antoni Kwarciak -członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie,

- nadbryg. pan Kazimierz Krzowski- były Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

- Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej – druh Stanisław Brózda,

- zespół ludowy „Sami Swoi” z Przytkowic,

- orkiestra dęta z OSP Przytkowice.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18:00 mszą świętą polową w intencji ojczyzny i strażaków. Odprawili ją ks. kapelan strażaków Zbigniew Krzystek, przeor Konwentu Ojców Bonifratrów w Zebrzydowicach – o. Damian Wasylewicz oraz ks. kapelan Tomasz Szarliński.

Po mszy odbył się uroczysty apel, zostały wręczone odznaczenia korporacyjne: złote medale: „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty  dziękował strażakom za ich poświęcenie oraz życzył  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w zaszczytnej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej, uroczystość uświetnił występ zespołu „Sami Swoi” z Przytkowic oraz orkiestry dętej z OSP Przytkowice., a na zakończenie zaproszeni goście oraz strażacy udali się na poczęstunek.

 

Więcej foto - facebook.com/kalwariazebrzydowska