Badania zachowań komunikacyjnych

W dniach 15 maja - 21 czerwca 2018 roku w Państwa domach pojawią się ankieterzy firmy VIA VISTULA, która jest wykonawcą Planu Mobilności dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Każdy ankieter będzie posiadał identyfikator i jego zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego z wszystkimi obecnymi osobami w wylosowanym gospodarstwie domowym (powyżej 6 roku życia).


Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą upubliczniane ani interpretowane indywidualnie. Wyniki badań będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Bardzo prosimy o udzielenie ankieterowi wyczerpujących informacji, gdyż są one niezbędne do lepszego dopasowania systemu transportowego do Państwa oczekiwań.

 

Burmistrz Miasta
dr hab. inż. Augustyn Ormanty