"Archipelag Skarbów"

W ciągu dwóch dni (25, 26 kwietnia) ponad stu uczniów klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyło w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. Jest to rekomendowany Program Profilaktyki zintegrowanej, który opracował dr Szymon Grzelak we współpracy z Barbarą i Grzegorzem Paź. Program został wysoko oceniony przez specjalistów – posiada rekomendację Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Głównym celem programu było wskazanie takich wartości w okresie kształtowania własnej tożsamości jak odpowiedzialność, godność, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, rodzina. Wartości te zabezpieczają młodzież przed uzależnieniami, przemocą oraz przedwczesną inicjacją seksualną. Z kolei zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

Program obejmował dwa spotkania, z których każde trwało około czterech godzin. W ich trakcie prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie. Przesłaniem tych spotkań było pokazanie, że warto żyć pełnią własnych skarbów, podejmować rozsądne wybory już teraz, aby w dorosłości zbierać plon tych rozsądnych decyzji.

Na zakończenie odbył się Festiwal Wyspy Skarbów, który podsumował i umocnił treści całego programu. Festiwal był elementem, w którym młodzi ludzie sformułowali przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników m.in. w formie plakatów, prezentacji multimedialnych oraz słodkości. Dziękujemy za zaangażowanie zwłaszcza: K. Kudłaszykowi, Darii Wyrobie, Dawidowi Ulmanowi, Oli Maślej, Martynie Żyła i Wiktorii Pacut, Rafałowi Cichoń, Asi Opyrchał i Emilii Raczek.

Równie ciekawe było spotkanie dla rodziców, podczas którego przekazano wiele wskazówek jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach. Rodzice otrzymali ulotki jak sobie radzić „W Dżungli z nastolatkiem”.

Bardzo ważne było szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Choć było ono prowadzone w krótkiej formie, miało charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Spotkanie z nauczycielami było zachętą do kontynuacji pracy z młodzieżą w zakresie podjętych podczas programu tematów.

Choć wymierne efekty spotkań będą widoczne w życiu młodzieży po latach, to jednak już dziś można powiedzieć, że zrealizowany program wywarł na nich duże wrażenie, co widoczne było w zadumie i refleksji nad własnym życiem, prowadzonych kuluarowych dyskusjach o wartościach, miłości i „skarbach” życia zawartych w nas samych.

M. Pietrasik