Fizyka dla smyka oraz roboty w kalwaryjskim przedszkolu

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyły w maju w niecodziennych warsztatach.

Gościły fizyków z krakowskiej uczelni i próbowały odpowiedzieć na pytania związane z dźwiękiem: Co to jest dźwięk? Jak powstaje? W jaki sposób się rozchodzi? Podczas eksperymentów i doświadczeń dzieci poznawały różne właściwości dźwięków, dowiadywały się czy dźwięk może być niebezpieczny, jakie dźwięki są niesłyszalne dla człowieka, a nawet tego, czy w kosmosie słychać jakiekolwiek dźwięki! Wszystkie dzieci były żywo zainteresowane i aktywne podczas warsztatów. Z niecierpliwością czekają na kolejne dwa spotkania z fizyką dla smyka, które już niebawem.

 

Podczas warsztatów z interaktywnymi robotami Photonem i Ozobotami przedszkolaki uczyły się stawiać pierwsze kroki w pozornie tylko skomplikowanej sztuce programowania. Photon to robot, który pomaga stawiać pierwsze kroki w świecie programowania. Podczas dwóch spotkań dzieci miały okazję nieco poznać zwyczaje robotów, a w szczególności ich język - język programowania. Każdy mógł sam na tablecie zaprogramować robota - jego ruchy, kolor czułek, a nawet zachęcić go do wydawania różnych dźwięków.

Ozoboty to małe eduroboty, które można programować z niespotykaną łatwością. Dzieci zgłębiały tajniki programowania z użyciem jedynie flamastrów. Zabawa z Ozobotami przysporzyła wiele pozytywnych emocji Wystarczyło użyć kolorów i wyobraźni, by nadać kierunek i szybkość jazdy małego bohatera. Dzieci bez problemu programowały sposób poruszania się i efekty świetlne za pomocą tabletu lub tablicy interaktywnej. Dzięki takim warsztatom dzieci uświadamiają sobie, że programowanie to nie tylko świetna zabawa, programowanie służy też rozwiązywaniu problemów oraz realizacji ludzkich potrzeb.

 

 

Zrealizowano w ramach projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.