Spotkanie z Wiceprezesem WKS Żarek Barwałd

W dniu 17 maja r. w Gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie z Wiceprezesem WKS „Żarek” Barwałd Górny Franciszkiem Sarapatą, w spotkaniu poza Burmistrzem Miasta udział wziął również Tadeusz Wilk – radny z Barwałdu Górnego, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

W czasie spotkania omówiono współpracę pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska a WKS „Żarek” Barwałd Górny, Franciszek Sarapata przedstawił plan powstania nowych sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży, dyskutowano też o zapleczu sportowym i najbliższych inwestycjach.

9 czerwca 2018 r. na obiektach WKS „Żarek” odbędzie się piknik sportowo-rodzinny, którego głównym organizatorem będzie klub sportowy, a Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wspiera tę inicjatywę i już dziś zaprasza do udziału całe rodziny nie tylko z Barwałdu Górnego ale i całej Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Piknik swoim honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością klubu - WKS "Żarek" Barwałd Górny - www.zarekbarwald.pl