Wypięknieją kolejne małopolskie zabytki i kapliczki

Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego dawny blask zyskają zachwycające kapliczki i figury. W Gminie Kalwaria Zebrzydowska konserwację przejdzie kapliczka słupowa z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny w Podolanach.

Kapliczki Małopolski i Ochrona zabytków Małopolski to realizowane od lat programy samorządu województwa, które co roku pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów z całego regionu. Dzięki naszemu dofinansowaniu w wysokości aż 3,15 mln zł, tylko w tym roku niezbędne prace konserwatorskie i renowacyjne przejdzie 120 zabytków oraz 75 kapliczek z całej Małopolski – mówił marszałek Jacek Krupa podczas przekazania czeków beneficjentom z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski Zachodniej i Podhala. W wydarzeniu wzięli udział także wicemarszałek Wojciech Kozak oraz Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, konserwację przejdą m.in. często zaniedbane kapliczki oraz zabytkowe świątynie. Wśród nich warto wymienić chociażby gotyckie tabernakulum w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu, XVII-wieczną kryptę w parafii w Gaju czy polichromie na stropach kościoła w Mętkowie, w którym posługę kapłańską pełnił Karol Wojtyła.

Prace renowacyjne będą prowadzone też w miejscach coraz chętniej odwiedzanych przez turystów. Wymienić należy tu m.in. średniowieczny zamek w Dobczycach, gdzie dzięki dofinansowaniu pojawi się taras widokowy z prawdziwego zdarzenia, z którego będzie można podziwiać piękno okolicy. Konserwacja czeka też pochodzącą z przełomu XIX i XX w. kamienną studnię na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach, w cieniu której od dekad chętnie odpoczywają osoby wędrujące po szlakach Beskidu Makowskiego.

Przypomnijmy, że w ramach tylko dwóch programów – „Kapliczki Małopolski” oraz „Ochrona zabytków Małopolski” – samorząd województwa do tej pory przekazał aż 57,5 mln zł. Dotacje przyznawane są osobom prywatnym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, parafiom i gminom wyznaniowym.

{malopolska.pl}