Informacja o naborach fiszek projektowych w związku z ogłoszonymi naborami grantowymi

 

W związku z ogłoszonymi w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018 naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

 

NABÓR NR 6/2018/G -  Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Ogłoszenie o naborze Fiszek jest na stronie internetowej:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

 

Fiszki należy składać w terminie od 04 do 11 czerwca 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18

 


 

NABÓR  FISZEK  PROJEKOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi w terminie  od 19.06.2018 do 03.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 1

L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1

L. nowych miejsc noclegowych

Podejmowanie działalności gospodarczej:

NABÓR NR 7/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2

L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 2

L. nowych miejsc noclegowych - 14

NABÓR NR 9/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3

 

NABÓR NR 10/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje - 2

 

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD – www.gosciniec4zywiolow.pl

 

 

Fiszki należy składać w terminie od 5 do 12 czerwca 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

 

Biuro LGD zaprasza do kontaktu z biurem, tel. 33/843 62 18.

 


 

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszone zostały następujące nabory:

NABÓR 7/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

NABÓR 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR 9/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

NABÓR 10/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej


Wnioski należy składać  w terminie od 19.06.2018 do 03.07.2018, bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz LSR dostępne są na stronie internetowej LGD.Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.