Wędkarski Dzień Dziecka

W dniu 3 czerwca 2018 r odbyła się impreza rekreacyjno - integracyjna , organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.  W imprezie wzięło udział 49 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych oraz ich rodzice i opiekunowie, którzy podczas jej trwania cały czas czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Razem ok. 100 osób. Organizatorem imprezy był Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej we współpracy z Centrum Kultury , Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Organizacja imprezy była możliwa dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej takich jednostek jak : Urząd Mista w Kalwarii Zebrzydowskiej , Rada Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Rada Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Duże wsparcie rzeczowe uzyskaliśmy również dzięki życzliwości i pomocy takich firm jak : MASPEX Wadowice , ENERGYLANDIA w Zatorze , Wytwórnia Wód Gazowanych SAHARA w Zatorze , SPEED NADRUKI w Wadowicach.

W organizację i obsługę imprezy zaangażowanych było 20 wolontariuszy ( głównie wędkarzy z naszego Koła oraz ich rodzin). Ich obecność odczuwana była przede wszystkim podczas połowu ryb przez biorących udział w imprezie , nad którymi wolontariusze sprawowali opiekę oraz służyli radą i pomocą , a także podczas przygotowywania poczęstunku.

Gośćmi imprezy byli min.: Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska - dr hab inż. Augustyn Ormanty , Dyrektor CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej - Andrzej Burdek ,  Przewodniczący Rady Osiedli w Kalwaria Zebrzydowskia - Tadeusz Stela.  Patronat nad imprezą objęli:  Patronat honorowy: dr hab.inż. Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Impreza została zorganizowana na terenie Łowiska Specjalnego Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej " STAWY CZERNA " Rozpoczęła się zbiórką uczestników i tam nastąpiło oficjalne jej otwarcie , którego dokonał Prezes Koła Paweł Szczęsny.

Podczas oficjalnej części głos zabrał Burmistrz Miata Kalwaria Zebrzydowska dr hab. inż Augustyn Ormanty, po czym wręczył on pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe paczki wszystkim dzieciom uczestniczącym w wydarzeniu.

Największą atrakcją podczas imprezy była możliwość samodzielnego połowu ryb wędką przez jej uczestników. Większość z nich miało taką możliwość pierwszy raz w życiu.  Po dwugodzinnym wędkowaniu wszyscy udali się na wspólne ognisko gdzie można było skosztować pieczonych kiełbasek oraz pysznego ciasta i napojów chłodzących.

Zorganizowanie imprezy m.in wpłynęło na: integrację osób niepełnosprawnych z środowiskiem lokalnym  rozbudzenie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie gatunków ryb ich wygląd ,obyczaje oraz zasady obchodzenia się z nimi zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

 

Koło PZW Kalwaria Zebrzydowska

Galeria FOTO i FB Koła - zapraszamy