Spotkanie z Pełnomocniem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

22 czerwca 2018 r. tj. piątek o godzinie 11:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 4 odbędzie się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z Panią Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliką Możdżanowską – Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W trakcie spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie ułatwienia dla firm wprowadziła Konstytucja Biznesu, co zmieniło się w zakresie prawa podatkowego oraz o planowanych zmianach w zamówieniach publicznych. Przedsiębiorcy zapoznają się również z ofertą wsparcia dla MŚP.

Zostanie też podpisany list intencyjny - odnośnie prostego języka w urzędach, pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Gminami.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w spotkaniu.