XXVI Sesja Naukowa Młodzieży "Ocalić od zapomnienia"

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 7 czerwca 2018 r. w 39 rocznicę I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w swojej siedzibie zorganizowało dla młodzieży szkół gminnych XXVI Sesję Naukową Młodzieży „Ocalić od zapomnienia”.

Sesja polegała na przygotowaniu referatu, wywiadu lub prezentacji multimedialnej przez jedną osobę lub zespół i jego wygłoszenie. Tematem wiodącym były sylwetki i osiągnięcia ludzi zasłużonych dla Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy.

W sesji wzięli udział uczniowie ze Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim i SP w Zebrzydowicach.

Uczniowie z ZS nr 3 z Przytkowic: Kamil Bednarz zaprezentował „Sylwetki i osiągnięcia ludzi zasłużonych dla rozwoju kultu religijnego w Kalwarii Zebrzydowskiej”; Sara Jurka i Gabriela Wyka przedstawiły osoby zasłużone z terenu naszej gminy; Milena Kasiarz przygotowała materiał o Siostrze Izabeli Zofii Łuszczkiewicz.
Uczniowie z ZS nr 7 z Barwałdu Średniego: Patrycja Faber, Emilia Graca i Dawid Paździorko przedstawili - medialnie i słownie – osoby zasłużone z okolic Barwałdu w walce o niepodległość.
Uczennica kl. V SP z Zebrzydowic Alicja Goczał zaprezentowała wspomnienia „Piotr Polak - Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”.

Głównym celem organizowanej po raz dwudziesty szósty Sesji jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią swojej „Małej Ojczyzny”.

Uczniowie, którzy przygotowali referaty, otrzymali pamiątkowy dyplom oraz Jubileuszowy Album o Kalwarii i inne gadżety.
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom – opiekunom grup szkolnych, a szczególnie p. Monice Babicz, p. Danucie Książek i Monice Pawlica.

Prezes TPKZ
Krystyna Duda