Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” w SP nr 1 w Stanisławium Dolnym

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  w Stanisławiu  Dolnym po raz kolejny uczestniczyli w małopolskim projekcie "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia".

Pod opieką p. Joanny Elżbieciak i p. Liliany Wróblewskiej uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz kl. II i III gimnazjum przez kilka miesięcy jako wolontariusze współpracowali przy organizacji zajęć z osobami niepełnosprawnymi, akcji charytatywnych   i zbiórek dla podopiecznych fundacji, spotkań integracyjnych oraz paczek świątecznych dla osób chorych i ubogich z miejscowości, itp.

W trakcie realizacji projektu szkoła nawiązała kontakt lub kontynuowała współpracę  z wieloma instytucjami m.in. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Oddziałem Onkologicznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Domem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Domem Wczasowo-Rehabilitacyjnym w Zebrzydowicach, Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych w Radoczy, fundacjami charytatywnymi czy partnerami-rodzicami uczniów naszej szkoły.

Podsumowaniem projektu było opracowanie sprawozdania oraz nakręcenie filmu pt. "Dobroczyńca/y", który uczniowie klasy VII uczestniczący w projekcie, przygotowali na finał tegorocznej XI edycji projektu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym