Majówka talentów

Zgodnie ze szkolną tradycją, która pielęgnowana jest od 18 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wadowicach 23 maja 2018 roku obchodził Święto Rodziny - tzw. Majówkę.

To dziecko i jego rodzina są fundamentem budującym więzi ze szkołą, które pozostają niezbędne w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu w środowisku. Miła atmosfera, liczne zabawy, tańce, muzyka i wspólne grilowanie sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili na powietrzu. Rodzice w trakcie części artystycznej, mieli możliwość dostrzec, a zarazem podziwiać uzdolnienia swoich dzieci w pokazie talentów.

Majówka talentów - to impreza dzięki, której nasze środowisko lokalne może dostrzec, że dziecko niepełnosprawne to człowiek utalentowany i pełen pasji w dążeniu do wyznaczonego celu.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce szanownych gości, którzy znaleźli czas aby przybyć od Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego : Panu Wice-Staroście Andrzejowi Góreckiemu, Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustynowi Ormantemu, Księdzu Proboszczowi Wiesławowi Cyganowi, Radnym Powiatu Wadowickiego- Pani Józefie Rychlik, Panu Markowi Cimerowi, Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Wadowicach Barbarze Pindel- Polaszek, Pani Dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej Renacie Szkut oraz Pani Krystynie Rajs, Pani Dyrektor SOSW w Kaczynie Józefie Karkoszce- Warchał,Pani Dyrektor Zespoółu Szkół w Suchej Beskidziej Anecie Drobny, Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kalwarii Bogusławie Moskale, Pani Dyrektor Przedszkola z Łowiczek Pani Halinie Cieślica-Boba, przedstawicielom fundacji "Przywołaj Uśmiech" , Sabinie Mąsiorskiej , szlachetnemu o wielkim sercu darczyńcy Panu Pawle.

Dziękujemy również wszystkim przybyłym, bez których z pewnością Majówka nie odbyłaby się - wszystkim rodzinom uczniów, wolontariuszom braciom oo bernardynom oraz uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kaczynie.

Mamy nadzieję, że za rok tak samo spotkamy się w doskonałych nastrojach.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy