Kalwaryjskie przedszkole laureatem I miejsca

Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało laureatem I miejsca etapu wojewódzkiego w konkursie na kronikę promującą zdrowe odżywianie w ramach V edycji projektu „Czysta Małopolska”.

W naszym przedszkolu zdrowie dziecka jest podstawą procesu wychowawczego. Dbamy o kształtowanie u dzieci postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania prozdrowotne. Utrwalone w tym okresie przyzwyczajenia i nawyki zwykle decydują o ich późniejszym stylu życia.

Dzieci w tym wieku potrzebują ruchu, który jest dla nich naturalną potrzebą fizjologiczną. Chodzi więc o to, aby rozwijać sprawność motoryki małej i dużej oraz zachęcać do podejmowania aktywności fizycznej. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zdrowia własnego i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie informacji, w jako sposób dbać o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.

Od początku istnienia naszego przedszkola (2012r.) kładziemy nacisk na promowanie zdrowego stylu życia, oraz bycie dla naszych podopiecznych wzorem do podejmowania działań prozdrowotnych. Przykładem tego mogą być m.in.: wszystkie posiłki, które przygotowywane są przez panie kucharki w naszej szkolnej stołówce, codziennie na drugie śniadanie dzieci dostają owoce, a między posiłkami dzieci piją wodę. W sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu systematycznie prowadzimy zajęcia ruchowe.

Przystąpienie do konkursu było dla nas dużym wyzwaniem i przyjemnością, ponieważ mieliśmy możliwość zaprezentować podjęte w roku szkolnym 2017/2018 działania na rzecz zdrowia.

Byliśmy miło zaskoczeni, kiedy na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie (https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/lista-laureatow-etapu-wojewodzkiego-konkursu-na-kronike) pojawiła się informacja o awansowaniu do II etapu konkursu rejonowego oraz zajęciu I miejsca w etapie wojewódzkim.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie kroniki prezentującej działania podjęte przez przedszkole w roku 2017/2018 w temacie zdrowia i zdrowego odżywiania. Nasza kronika miała formę nowej piramidy żywienia i aktywności fizycznej. Podjęte przez nas działania zostały zaprezentowane na zdjęciach, a na odwrocie znalazły się opisy poszczególnych wydarzeń.

W czwartek 14 czerwca 2018 roku na konferencji podsumowującej V edycję projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska” odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom etapu wojewódzkiego i finalistom etapu rejonowego konkursów plastycznego, na scenariusz zajęć i oraz kronikę. Nasze przedszkole wzięło czynny udział w tej pięknej uroczystości.

Dzieci miały zaszczyt rozpocząć gale swoim występem słowno-muzycznym. Były piosenki o zdrowiu, wiersze o witaminach oraz wspólna gimnastyka. Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Po odebraniu nagrody w postaci dyplomu i zabawki edukacyjnej “Stwórz własny ekosystem”, dla dzieci przyszedł czas na zaprezentowanie szerszemu gronu naszej kroniki. Jesteśmy dumni, ze mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.