Sukces uczennicy ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim - Emilia Turek, biorąc udział w konkursie plastycznym „Odżywiaj się zdrowo” w ramach V edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zdobyła  tytuł LAUREATA  III miejsca w etapie wojewódzkim.

W ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim realizowane są różnorodne działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Aktywność na rzecz promocji zdrowia podejmowana jest zarówno w szkole, jak  i w środowisku lokalnym, w którym osadzona jest szkoła i z którym szkoła aktywnie współpracuje włączając je w wiele działań promujących zdrowy styl życia.

Uczniowie wraz z nauczycielami od wielu lat systematycznie podejmują różnorodne działania w ramach programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” oraz programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”.

Społeczność szkolną bardzo cieszy sukces Emilki, która uzyskaniem tytułu Laureata III miejsca w etapie wojewódzkim pokazała, że edukacja prozdrowotna i proekologiczna obok innych zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej szkole.

Gratulujemy Emilce i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim