Działania Priorytetowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej służące poprawie bezpieczeństwa

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym kolejny raz prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych, konsultacji społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Planowane cele do realizacji przez dzielnicowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Gminy Lanckorona oraz Gminy Stryszów przedstawia poniższa tabela.

LP

Numer rejonu służbowego dzielnicowego/dzielnicowy odpowiedzialny za realizację planu działania priorytetowego

Miejsce/rejon zagrożony

Krótka charakterystyka działań priorytetowych służących poprawie bezpieczeństwa

1

Dzielnica nr 1M

Dzielnicowy

p.o. st. sierż. Tomasz Kapusta

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Miejsce zagrożone: Parking przy ul. Broniewskiego w rejonie obiektu sportowego MKS Kalwarianka.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób w szczególności młodzieży w godzinach popołudniowo-wieczornych popełniających wykroczenia porządkowe tj. głównie zaśmiecających miejsce publiczne.

 

2

Dzielnica nr 2W

Dzielnicowy

mł. asp. Dominik Ochman

BRODY

Miejsce zagrożone: Plac zabaw zlokalizowany w rejonie klubu sportowego „LKS Cedron Brody”.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się młodzieży w godzinach popołudniowo-wieczornych dopuszczających się w szczególności uszkodzeń i dewastacji mienia.

 

3

Dzielnica nr 3W

Dzielnicowy

st. sierż. Krystian Habrzyk

LEŃCZE

Miejsce zagrożone: Rejon stacji PKP w Leńczach.

Eliminacja zjawiska dotyczącego dewastacji oraz uszkodzenia mienia na szkodę PKP.

4

Dzielnica nr 4W

Dzielnicowy

sierż. szt. Celina Wróbel

BARWAŁD GÓRNY

Miejsce zagrożone: Rejon sklepu spożywczo przemysłowego Stanisław Żak.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób popełniających wykroczenia porządkowe, dotyczące spożywania alkoholu i zaśmiecania.

5

Dzielnica nr 5W

Dzielnicowy

sierż. sztab. Krzysztof Żmuda

JASTRZĘBIA

Miejsce zagrożone: Rejon sklepu spożywczego GS nr 17.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym.

6

Dzielnica nr 6W

Dzielnicowy

mł. asp. Tomasz Kolasa

DĄBRÓWKA

Miejsce zagrożone: Rejon wiaduktu kolejowego oraz drogowego.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób w szczególności młodzieży dopuszczającej się nieobyczajnych wybryków chuligańskich.