Informacja związana z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

Poniżej przedstawiamy informację związana z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

W poniedziałek 9 lipca br. został przekazany plac budowy na przebudowę i nadbudowę części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

W szkole zostanie wymienione pokrycie dachowe, zagospodarowana zostanie część poddasza, powstaną tam sale lekcyjne, wykonana zostanie klatka schodowa, sanitariaty, wzmocnione zostaną fundamenty, o takie właśnie remonty wnioskowała społeczność szkolna. Prace mają się zakończyć do końca kwietnia 2019 r. Wartość prac wyniesie 1 mln 314 tys. zł

Wcześniej w dniu 20 marca 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 465/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r.) Gmina Kalwaria Zebrzydowska znalazła się na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  i otrzymała dotację w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym otrzymał dofinansowanie w kwocie 985.972,37 zł. Całkowity koszt zadania to 1.314.629,87 zł. Wkład własny Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 328.657,50 zł.

Warto zaznaczyć, iż o przedmiotową inwestycje wnioskowała społeczność szkolna, podobnie jak mieszkańcy i rada sołecka.

W budynku szkoły nie objętej remontem, będą mieli zapewnioną opiekę najmłodsze dzieci, czyli dwa oddziały przedszkolaków ( 40 dzieci) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I-VIII będą  realizowane  w dwóch  gminnych szkołach:

- Szkole Podstawowej im. Janusza Korczka w Brodach ( klasy I-IV)

- Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisłwiu Dolnym (klasy V-VIII)

W czasie zajęć uczniowie będą korzystać z wszystkich klasopracowni i sal gimnastycznych dostępnych zarówno w szkole w Brodach, jak i w Stanisławiu Dolnym.

Aby zapewnić bezwzględne bezpieczeństwo uczniom zdecydowano, że zajęcia dla uczniów klas I-IV rozpoczynać się będą od godziny 8.50, powrót o godzinie 14.30, a uczniowie klas V-VIII w Stanisławiu Dolnym rozpoczynać będą zajęcia od godz. 7.05, powrót uczniów z tej szkoły zaplanowano na godzinę 13.40 tak, by uniknąć tłoku komunikacyjnego pod szkołami, jaki ma miejsce o godzinie ósmej. Lekcje będą odbywać się w systemie jednozmianowym. Dla wszystkich uczniów został zorganizowany dowóz szkolnym autobusem z opiekunem na czas przejazdu. Dla uczniów w obu szkołach zapewniona została opieka świetlicowa.

Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień dzisiejszy nie można mówić o opóźnieniach w realizacji zadania.