Odkryć na nowo "Przedwiośnie"

W sobotę, 8 września 2018 roku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości na lekturę wybrano powieść Stefana Żeromskiego - „Przedwiośnie”.

Wśród trzech tysięcy miejscowości w kraju i zagranicą, które zgłosiły swój udział w akcji, jest także Kalwaria. Na Narodowym Czytaniu spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej po raz trzeci – w 2016 roku czytaliśmy „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, w roku ubiegłym „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Tym razem 22 osoby czytały wybrane fragmenty „Przedwiośnia”. O kolejach życia rodziny Baryków, okrucieństwach rewolucji bolszewickiej, wojnie 1920 roku i urokach ziemiańskiego stylu życia, czytali kolejno:

p. Rafał Gralewski, p. Elżbieta Login, p. Augustyn Ormanty, p. Krystyna Foryś, p. Maria Kościelny, p. Andrzej Pawlus, p. Tomasz Janiczak, p. Iwona Niedźwiedź, p. Marcin Wolak, p. Wojciech Stradomski, p. Renata Biela, p. Krystyna Duda, p. Krystyna Maluty, p. Natalia Petek, p. Ewa Frosztęga, p. Bożena Warmuz, p.Mieczysław Login, p. Danuta Tatar, p. Krystyna Kuchareczko, p. Józef Nowak i syn Antoni, p. Adrian Wlaźlak.

Stefan Żeromski był pisarzem głęboko zaangażowanym w problemy społeczne i narodowe. Dysproporcje społeczne, niszczycielska siła rewolucji, polemika dotycząca koncepcji odbudowy niepodległego państwa – to tematy poruszane w powieści. Na pytanie o przyszłość próbuje odpowiedzieć Cezary Baryka, konfrontując utopijną wizję szklanych domów z trudną rzeczywistością państwa zniszczonego zaborami i wojną. Mimo upływu czasu podstawowe pytania o istotę naszej państwowości pozostają niezmienne. Tak jak sto lat temu, wciąż istnieje potrzeba krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi.

Czytanie „Przedwiośnia” okazało się wspaniałą inicjatywą, była okazja by posłuchać go na żywo, wrócić do lektury, odkryć ją na nowo.

Spotkanie wzbogaciły materiały multimedialne oraz ekspozycja fotografii z Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Na prywatnych egzemplarzach „Przedwiośnia" uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościową pieczęć z pamiątkowym stemplem.

 

Czytającym i uczestnikom spotkania dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

Bogusława Moskała