Dotacje unijne dają wiele możliwości

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN) zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane mogą aplikować o środki na realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć.

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na realizację LSR należy złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację operacji do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.

Projekt musi być zgodny z celami zawartymi w LSR oraz złożony w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji. Złożone projekty podlegają ocenie przez Radę Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD), która wybiera te, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. Następnie wybrane wnioski przekazywane są do instytucji w celu podpisania umowy z wnioskodawcą.

Formy wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – wielkość dofinansowania 100%
  • Rozwój działalności gospodarczej – wielkość dofinansowania do 70 %
  • Wsparcie dla organizacji pozarządowych - wielkość dofinansowania do 85%
  • Wsparcie dla JST - wielkość dofinansowania63,63 % kosztów kwalifikowalnych
  • Granty dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – wielkość dofinansowania 90%

Na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i harmonogram naborów.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE będą ogłaszane nabory dla JST i NGO z zakresu organizacji warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Organizowane są bezpłatne spotkania informacyjne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w bszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020