Informacja Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych

Kalwaria Zebrzydowska, 18.09.2018 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych

 

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2017.2222 ze zm.) informuję, że przygotowywane są dokumentacje projektowe dla następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+000 – 0+550 w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Kalwaria Zebrzydowska

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zgodnie z art.4. pkt 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, iż w myśl art.39 ust,6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy zgodnie z art.7 ustawy), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego , o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz Miasta
Augustyn Ormanty