Dodatkowe dyżury punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Z uwagi na konieczność odrabiania dyżurów, które wypadły w roku 2018 w dniach ustawowo wolnych od pracy, wyznaczono dodatkowe dyżury:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Andrychowie: - ul. Starowiejska 22h, (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie)
22 września 2018 r.
29 września 2018 r.
6 października 2018 r.
13 października 2018 r.
20 października 2018 r.
17 listopada 2018 r.;

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach - ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
22 września 2018 r.
29 września 2018 r.
6 października 2018 r.
13 października 2018 r.
20 października 2018 r.
17 listopada 2018 r.;

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej - al. Jana Pawła ll 7, (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej)
22 września 2018 r.
29 września 2018 r.
6 października 2018 r.
13 października 2018 r.
20 października 2018 r.
17 listopada 2018 r.

 

Dyżury we wszystkich punktach w godzinach 7:00-13:00.