Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Referat Ewidencji Ludności – pokój nr 6, (I piętro) w dniach: 1 października – 12 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.09.2018 r.


Sekretarz Gminy
Renata Borończyk