Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne źródła ciepła do wypełnienia WSTĘPNEGO WNIOSKU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Wniosek będzie pierwszym krokiem mieszkańców w drodze do ubiegania się za pośrednictwem gminy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Druki dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska najpóźniej do 15 października 2018 r.

Więcej informacji:

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18

Dofinansowanie w wysokości do 98,5% kosztów kwalifikowanych będzie udzielane do projektów w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE). Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła. Dofinansowanie obejmuje również wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania (dofinansowanie do 6 tys. zł).

Nowością w stosunku do poprzedniego naboru w ramach działania 4.4.2 RPOWM jest możliwość wsparcia prac termomodernizacyjnych w budynkach. Ograniczone jest ono jednak tylko do mieszkańców, u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna sytuacja materialna. Dotyczy to sytuacji, gdy dla gospodarstw wieloosobowych dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury (1.287,25 zł brutto) a dla gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 200% najniższej emerytury (2.059,60 zł brutto).

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej przeprowadzonej przez ekspertów wybranych przez Urząd Marszałkowski. Dla mieszkańców będzie ona bezpłatna. Minimalny zakres prac to: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, dociepleniu stropu i dachu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Dofinansowanie prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 tys. zł. Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących norm i warunków technicznych oraz powinny być zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Wstępny wniosek o udział w programie
4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR