Informacja wyborcza

10 października 2018 r. odbędą się szkolenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Szkolenia odbędą się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Broniewskiego 3.

Godz. 15:00 - szkolenie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Godz. 16:30 - szkolenie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie