Nauczycielski sukces w ZS nr 3 w Przytkowicach

Z największą przyjemnością informujemy, że pani Jadwiga Janicka, nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach została nagrodzona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Tekst i foto: ZS nr 3 w Przytkowicach

Pani Jadwiga Janicka pracuje w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach od momentu zakończenia studiów, w chwili obecnej jest nauczycielem dyplomowanym z ogromnym doświadczeniem.

Jej szczególnym osiągnięciem jest współutworzenie i prowadzenie szkolnego teatru „Na przekór” działającego w ZS nr 3 w Przytkowicach. W ubiegłym roku szkolnym teatr obchodził 10-lecie istnienia. 17 maja odbyła się premiera 16. spektaklu. W ciągu 10 lat swojej działalności w teatrze zagrało około pięciuset naszych uczniów, a spektakle obejrzało około 30 tysięcy widzów z terenu gminy i powiatu wadowickiego. Przedstawienia przygotowywane przez uczniów pod kierunkiem pani Janickiej, a także p. Zuzanny Bednarz-Paduch oraz p. Doroty Targosz prezentują wysoki poziom artystyczny. Nauczycielki współpracują z aktorem Teatru Ludowego w Krakowie, a także innymi nauczycielami ZS nr 3 w Przytkowicach. To dzięki zaangażowaniu pani Janickiej nasz szkolny teatr zgromadził wokół siebie wielu ludzi dobrej woli, którzy pomagają w wykonywaniu elementów scenografii, rekwizytów i kostiumów. Pani Janicka wkłada w przygotowanie spektakli całe serce – nie liczy godzin spędzanych na próbach, poświęca wolny czas na wykonywanie plakatów, zaproszeń, przygotowanie ścieżki dźwiękowej, dekoracji.

Pani Jadwiga Janicka działa również na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym – organizuje wieczorki papieskie i kolędowe, na które zapraszani są mieszkańcy Przytkowic. W 2015 roku zorganizowała Jasełka, w których zagrali nauczyciele naszej szkoły. Obecnie w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, razem z innymi nauczycielami przygotowuje inscenizację „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, do której zostali zaproszeni nauczyciele, absolwenci i członkowie lokalnego zespołu ludowego „Sami Swoi”. Pani Janicka współpracuje także z parafią, od kilku lat pomaga w przygotowaniu orszaku Trzech Króli.

Pani Jadwiga Janicka jest doświadczoną polonistką, wielokrotnie przygotowywała uczniów do udziału w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego. Kilkakrotnie pracowała jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a także w Komisji Rejonowej Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego oraz w komisji festiwalu artystycznego „Talenty” na szczeblu gminnym.

Jest również cenionym wychowawcą, od wielu lat pełni funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Jest współorganizatorką wycieczek edukacyjnych poza granice Polski.

Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem pedagogicznym – kilka razy była opiekunem stażu dla młodszych kolegów. W swojej pracy dydaktycznej stosuje aktywizujące metody nauczania, wykorzystuje technologię TIK – jest członkiem zespołu powołanego do wdrażania projektu „Aktywna tablica”.

Pani Jadwiga Janicka to osoba z pasją - zawsze chętna do pracy, przygotowana i zaangażowana w działalność szkoły. Może być przykładem nauczyciela, który swoją pracę traktuje jako misję i jest ona dla niego sposobem na dawanie siebie innym.