Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

W wyniku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych na przejściu dla pieszych w rejonie Przystanku PKS w ciągu Drogi Krajowej nr 52, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w porozumieniu z GDDKiA w Krakowie opracowała dokumentację techniczną poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.

W ramach poprawy BRD zaplanowano do wykonania przebudowę drogi Krajowej w zakresie m. in. budowy wyspy dzielącej (azylu dla pieszych) umożliwiającej bezpieczne przekraczanie jezdni przez pieszych. Obecnie prowadzone są prace budowlane związane z realizacją w. w. inwestycji.

Generalnym wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2018r.