Konkurs "Bezpieczna Małopolska 2018"

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 października  2018 roku podpisał  umowę z Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie udziału
w konkursie „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018”
w ramach którego zostaną doposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej.

Celem konkursu jest, udzielenie gminom pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Z terenu Gminy, udział biorą cztery OSP, w Przytkowicach, w Leńczach, w Brodach oraz w Bugaju.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania wynosi 35.430.00 zł.

Kwota przyznanej dotacji z Województwa Małopolskiego wynosi do 17.515.00 zł.

Pozostałe środki  w kwocie 17.915.00 zł. z budżetu Gminy.

Dzięki udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków  z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zostaną zakupione:

1) pilarka ratownicza /min. 4 KM/ – 1 szt.,

2) odzież ochronna do działań bojowych /ubranie specjalne, hełm, rękawice, buty oraz kominiarka/ - 1 kpl.,

3) poduszki pneumatyczne ciśnieniowe /zestaw z akcesoriami do obsługi/ - 1 kpl.,

4) radiotelefon analogowo-cyfrowy szt. 2,

5) hełm bojowy szt. 2.

Zakupione przedmioty pozytywnie wpłyną na podwyższenie gotowości do działań oraz poprawią stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP biorących udział w konkursie z terenu Gminy.

Termin zakończenia udziału w konkursie „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA”, oraz protokolarne przekazanie zakupionych przedmiotów, nastąpi do dnia 04.12.2018 roku.