Trwają remonty dróg i chodników, dzięki dobrej wspópracy

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska a GDDKiA w Krakowie oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie dobiegają końca ważne inwestycje drogowe.

W Barwałdzie Górnym kończą się prace związane z budową chodnika przy drodze krajowej nr 52, w miejscowościach Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice, Przytkowice trwają prace na drodze wojewódzkiej Kalwaria Zebrzydowska - Skawina.