Nowe oświetlenie w miejscowościach Zebrzydowice, Podolany, Brody

Z końcem roku oddaliśmy do użytku oświetlenie uliczne w miejscowościach Zebrzydowice, Podolany, Brody o łącznej wartości 98.836 zł.

Odbiór oświetlenia drogi gminnej w Zebrzydowicach na odcinku ok. 130 m.

Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowego oświetlenia. Zamontowano 4 lampy LED. Wartość robót z nadzorem inwestorskim wyniosła 24.300 zł brutto.

Na odbiór zostali zaproszeni radny Pan Marcin Ożóg, Sołtys Pan Ireneusz Kowalczyk, Pan generał Kazimierz Krzowski, inspektor nadzoru Pan Grzegorz Żuk, Wykonawca Stanisław Żurek.

Odbiór oświetlenia drogi gminnej w Podolanach  na odcinku ok. 200 m.

Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowego oświetlenia. Zamontowano 4 lampy. Wartość robót z nadzorem inwestorskim wyniosła 26.260 zł brutto. Na odbiór zostali zaproszeni Pan radny Piotr Kumor. Pani Sołtys Halina Kaźmierczak,  inspektor nadzoru Pan Grzegorz Żuk, Wykonawca Stanisław Żurek.

Odbiór oświetlenia drogi gminnej w Brodach przy drodze krajowej.

Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. W ramach realizacji oświetlenia zlecono zamontowanie dodatkowej lampy przy drodze powiatowej na skrzyżowaniu w kierunku Leńcz.  Zamontowano 9 lamp. Wartość robót z nadzorem inwestorskim wyniosła 48.276 zł. Na odbiór zostali zaproszeni Pan radny Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Paweł Hebda, Pani Sołtys Małgorzata Madeja i Pan Sołtys Piotr Żabecki, inspektor nadzoru Pan Grzegorz Żuk, Wykonawca Stanisław Żurek.