Strażackie Kolędowanie

Kultywując tradycje bożonarodzeniowe druhowie z OSP Leńcze z Kołem Gospodyń Leńcz  zorganizowali Strażackie Kolędowanie. Wystąpiła Orkiestra Dęta Leńcze, zespół „Spryciary”, dzieci z Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, a także "Sami Swoi" z Przytkowic.

Strażackie kolędowanie uświetnił występ Orkiestry Dętej z Leńcz i Chóru Kobiet z Leńcz „Spryciary” i "Samych Swoich", najmłodsi wystawili Jasełka.

Nie zabrakło specjalnych gości w osobach Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, Radnego Powiatowego Marcina Krawczyńskiego, radnej Rady Miejskiej Jolanta Krzeszowska-Mirocha, zgodnie ze zwyczajem złożono życzenia noworoczne, wspólnie śpiewano kolędy.

 

Więcej na facebook.com/kalwariazebrzydowska