Platforma już działa

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z radością informuje, że kilkumiesięczne starania o zakup i zamontowanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych stały się faktem.

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pana Augustyna Ormantego oraz Radnych minionej kadencji mogliśmy sfinalizować jakże ważny dla naszej placówki cel. Ułatwi to bezproblemowe przemieszczanie się z parteru na piętro budynku uczniowi poruszającemu się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Umożliwi także korzystanie z innych pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych znajdujących się na I piętrze.

Koszt całkowity tego zadania wyniósł 53 136 zł., z czego 50 000 pozyskaliśmy z budżetu Gminy, natomiast pozostała część pokryta została z budżetu szkoły.

Oficjalnego odbioru urządzenia dokonano w grudniu 2018 roku w obecności Burmistrza Miasta, dyrekcji i pracowników, którzy zostali przeszkoleni przez przedstawiciela firmy montującej w/w sprzęt. Podczas tego wydarzenia ksiądz Proboszcz Wiesław Cygan poświęcił w/w  platformę.
Cieszymy się, że przełamana została bariera architektoniczna, która uniemożliwiała przemieszczanie się niepełnosprawnym. Ten fakt pozwoli uczniowi na szerszą przestrzeń korzystania z pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal przedmiotowych.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
Maria Mlak